ORGANIZATORZY


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
Oddział Dolnośląski
 
PATRONATYDolośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
             
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet


              


Dolnośląskie Centrum Onkologii


     

Komitet Naukowy


dr n. med. Sylwia Krzemińska - przewodnicząca
prof. dr hab.n.med. Wojciech Witkiewicz
dr hab. n. med. Adam Rzechonek
dr Piotr Błasiak
mgr Klaudia Morawska
mgr Adriana Borodzicz
 

Komitet Organizacyjny


Izabela Szwed - przewodnicząca
Małgorzata Maczuga
Agata Popławska
Bożena Potentas
Małgorzata Sudziarska
Iwona Zawisza
Paulina Łudczak
Marta Lorek