Piątek, 28.08.2020 r.

08:00 – 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 10:00 Przywitanie uczestników konferencji

10:00 – 12:00  Sesja I

1.  'Rodzi się wcześniak i…….' - Sylwester Gerus (Wrocław), 30 min
2.  'Nowoczesne metody leczenia kamicy nerkowej' - Paweł Kowal (Wrocław), 30 min
3.  'Endometrioza głęboka naciekająca' - Jarosław Pająk (Wrocław), 30 min
4.  'Uroginekologia- wyzwania' - Maciej Zalewski (Wrocław), 30 min

12:00 - 12:30  Przerwa kawowa

12:30- 14:30  Sesja II

5.  'Ewolucja w chirurgii małoinwazyjnej' - Roman Danielewicz (Warszawa), 20 min
6.  'Zwężenie tchawicy- główny problem bronchoskopii inwazyjnej w warunkach bloku operacyjnego' - Adam Rzechonek (Wrocław), 20 min
7.  'Wtórne nowotwory płuc - taktyka postępowania chirurgicznego' - Piotr Błasiak (Wrocław), 20 min
8.  'Antybiotykowa profilaktyka okołooperacyjna' - Paweł Grzesiowski (Warszawa), 30 min
9. 'Zastosowanie zabiegów cytoredukcyjnych i chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (CRS+HIPEC) w leczeniu nowotworów otrzewnej' - Marek Bębenek (Wrocław), 30 min

14:30 - 15:30  Obiad

15:30 - 17:30  Sesja Anestezjologiczna

10. 'Terapia uporczywa' - Waldemar Machała (Łódź), 30 min
11. 'Zdarzenia niepożądane na bloku operacyjnym' - Paweł Witt (Warszawa), 30 min
12. 'Opieka okołooperacyjna według protokołu ERAS' - Anna Kostka (Wrocław), 20 min
13. 'Opieka nad dzieckiem z kontrolowaną hipotermią głowy' - Aneta Kubisa, 20 min
14. 'Prewencja niezamierzonej hipotermii śródoperacyjnej - od teorii do praktyki' - Teresa  Szerszeń, 20 min

19:00   Kolacja (dodatkowo płatna)

 

Sobota, 29.08.2020 r.

09:00 - 11:00  Sesja Kardiochirurgiczna

15. 'Operacje zastawki mitralnej i trójdzielnej z mini-dostępu' - Kazimierz Widenka (Rzeszów), 20 min
16. 'Tętniaki aorty -wymiana łuku z implantacją stentgraftu' - Piotr Suwalski (Warszawa), 20 min
17. 'Dostęp i postęp w torakochirurgii-zabiegi nowatorskie i małoinwazyjne' - Cezary Piwkowski (Poznań), 30 min
18. 'Narażenie zawodowe na czynniki biologiczne personelu sali operacyjnej, profilaktyka poekspozycyjna' - Weronika Rymer, 30 min.
19. 'Blok operacyjny w Afryce' - Jerzy Sieńko (Szczecin), 20 min

11:00 - 11:30   Przerwa kawowa

11:30 - 13:30  Sesja V 

20. 'Laparoskopowa dystalna resekcja trzustki' - Roman Czarnecki (Wrocław), 30 min
21. 'Rekonstrukcja gruczołu piersiowego przy pomocy implantów - nowe trendy' - Dawid Murawa (Poznań), 30 min
22. 'Resekcja guzów metodą TATME' - Michał Kazanowski (Wrocław), 30 min
23. 'Leczenie operacyjne w guzach i guzopodobnych zmianach kości długich oraz możliwości leczenia operacyjnego chorób nowotworowych kręgosłupa' - Jerzy Jastrzębski, 30 min

13:30 - 14:30  Obiad

14:30 - 16:30  Sesja VI

24. 'Relacje w zespołach pielęgniarskich' – Joanna Lewoniewska (Warszawa), 30 min
25.  'Feniks z popiołów – współczesne wyzwania psychologiczne w pracy pracowników medycznych i profilaktyka wypalenia zawodowego' - Agata Giza-Zwierzchowska (Szczecin), 40 min
26. 'Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych' - Joanna Przybek-Mita (Rzeszów), 30 min
27. 'Specyfika pracy pielęgniarki operacyjnej w zabiegach endometriozy głęboko naciekającej z  uwzględnieniem szczegółowego instrumentarium i charakterystyki pracy zespołu operacyjnego' - Jowita Kasparek (Wrocław), 20 min

16:30   Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów