Piątek, 26 Kwietnia 2019 r.
od 12:00
Rejestracja uczestników
13:00-15:00
Sesja Naukowa I 

Przywitanie uczestników konferencji

1. Grzegorz Oszkinis –  zabiegi endowaskularne
2. Krzysztof Aleksandrowicz-  ,,Ergonomia pracy na Sali operacyjnej" 
3. Dawid Murawa ,,Chirurgiczne wyzwania w leczeniu raka przełyku"
4. Paweł Strzelec ,,Zasady minimalizowania ryzyk prawno-finansowych w zawodzie pielęgniarki"
15:00-16:00
Lunch
16:00-18:00
Sesja Naukowa II 

5. Paweł Kowal - ,,Prostatektomia  minimalnie inwazyjna – etapy zabiegu"
6. Sylwester Gerus - ,,Rzadkie wady ściany klatki piersiowej u dzieci"
7. Dariusz Patkowski - ,,Ciała obce u dzieci" 
8. Jarosław Pająk  - ,,Usunięcie macicy i przydatków metodą Meigsa- Wertheima"
9. Krzysztof  Kołtowski ,,Praktyczna anatomia chirurgiczna odcinka piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego w różnych patologiach kręgosłupa" 
od 20:00
Kolacja
Sobota, 27 Kwietnia 2019 r.
09:00-11:00
Sesja Naukowa III 

10. Romuald Cichoń- kardiochirurgia 
11. Paweł Grzesiowski  – ,,Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego - rola personelu bloku
operacyjnego"
12.
13. Piotr Błasiak, Adam Rzechonek, Jerzy Kołodziej  - ,,Odwiedziny torakochirurga w ramach konsultacji wyjazdowej. Czego się możemy spodziewać?"
11:00-11:30
Przerwa kawowa
12:00-14:00
Sesja Naukowa IV

14. Marek Rząca ,,Rak żołądka operacja – jak ja to robię"
15. Rafał Mulek  ,,Laparoskopowa operacja przepukliny rozworu przełykowego" 
16. Roman Czarnecki ,,Metody diagnostyczne i lecznicze raka sutka"
17. Marek Rząca ,,Operacje minimalnie inwazyjne jelita grubego"
14:00-15:00
Lunch
15:00-17:00
Sesja Naukowa V

18. Krzysztof Tupikowski - ,,Zastosowanie NBI w leczeniu guzów uroterialnych i lasera Thulowego w urologii"
19. Igor Madej - ,,Bronchonawigacja i inne obrazowania fuzyjne - nowoczesne metody diagnostyczne w onkologii" 
20. Tomasz Łysoń – neurochirurgia 
21.Ahmed Yousef Elsaftawy ,,Operacje po zabiegach bariatrycznych"