Uwaga!

III Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek
Operacyjnych i Anestezjologicznych

„Razem dla bezpieczeństwa pacjenta”

zostaje odwołane

 

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!


Niestety, z przykrością jesteśmy zmuszeni przekazać, że decyzją Komitetu Organizacyjnego, po konsultacjach z Wykładowcami, konferencja p.n. 'III Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych' planowana na 28-29 sierpnia br. nie odbędzie się.

W związku z tym, Biuro Organizacyjne wraz z księgowością przygotuje korekty faktur dla osób, które dokonały płatności i na ich podstawie do końca sierpnia dokona zwrotu środków.  

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy Państwo będziecie zadowoleni z powodu odwołania tegorocznej konferencji ale zmusiły Nas do tego kroku obecne realia epidemiologiczne i troska o zdrowie Organizatorów, Prelegentów i Uczestników.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja odbędzie się bez przeszkód. Do zobaczenia :-)

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 
 

Izabela Szwed
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
2
dni
32
wystąpień
35
prelegentów i moderatorów
200
miejsc


Prelegenci, Moderatorzy


prof. Romuald Cichoń
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet we Wrocławiu
Prezes Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet, Kierownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kardiochirurgii {{MORE}} i Katedry i Kliniki Kardiochirurgii, Specjalista kardiochirurgii i transplantologii. Członek organizacji: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu; Stowarzyszenie Transplantacji Serca; American Heart Association; European Society for Cardio-Thoracic Surgery; Deutche Gesellschaft für Herz- und Thoraxchirurgie, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
prof. Wojciech Witkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu
Specjalista chirurg, angiochirurg, transplantolog, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, {{MORE}} Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, organizator i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii. Zorganizował nowocześnie wyposażony Szpital, który od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Szpital uzyskał status Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w 2006 roku, a status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w 2014 roku.
prof. Waldemar Machała
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Absolwent Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. {{MORE}} Od 2003 r. kieruje Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii; na początku w USK im. WAM, a od 2014 r. w CSK UM w Łodzi. W latach 2012-2013 był lekarzem Szpitala Polowego, Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Zainteresowania zawodowe obejmują monitorowanie układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego nerwowego, techniki znieczulenia do operacji w obrębie klatki piersiowej, brzucha, narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto -  wpływ różnych technik i metod znieczulenia na parametry oddechowe i hemodynamiczne oraz wpływ urazu (także operacyjnego) na ustrój. Osobnym rejonem zainteresowań pozostaje intensywna terapia chorych po ciężkich urazach oraz znajdujących się w niewydolności wielonarządowej. Autor, współautor i redaktor naukowy książek z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.


dr n. med. Jarosław Pająk
Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej i Operacyjnej 4 Wojskowego Szpitala {{MORE}} Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. Specjalista ginekologii onkologicznej, wybitny specjalista w małoinwazyjnym leczeniu chorób nowotworowych w ginekologii
dr n. med. Paweł Kowal
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Kierownik oddziału Urologii Onkologicznej. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista urologii. Uznany autorytet w leczeniu {{MORE}} endoskopowym chorób nowotworowych w urologii, leczenia kamicy nerkowej, guzów stercza i urologii rekonstrukcyjnej
dr n. med. Roman Czarnecki
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Specjalista I stopnia z chirurgii ogólnej oraz II stopnia z chirurgii onkologicznej. Starszy asystent w Ośrodku {{MORE}} Badawczo - Rozwojowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu - Oddział Chirurgii Onkologicznej. Kierownik Poradni Chirurgii Onkologicznej oraz Lekarz Koordynujący Oddział Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor doniesień zjazdowych, publikacji w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym„Nowotwory skóry- klinika, patologia, leczenia”.

dr hab. n. med. Dawid Murawa
Uniwersytet Medyczny Zielona Góra
Profesor UZ, Profesor WSZUIE, Kierownik Katedry Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet {{MORE}} Zielona Góra, Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Przewodniczący sekcji węzła wartowniczego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Członek zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Członek ETC Committee (Educational and Training Committee) przy zarządzie głównym Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO - European Society of Surgical Oncology), Członek WEC Committee (Website and Editorial  Committee) przy zarządzie głównym Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO - European Society of Surgical Oncology)
dr n. med. Agata Giza-Zwierzchowska
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Psycholog i Psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy w obszarze medycyny,  zajmująca się pacjentami {{MORE}} dorosłymi i dziećmi chorującymi somatycznie i cierpiącymi z powodu zaburzeń depresyjno -lękowych. Przewodnicząca szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka publikacji i projektów badawczych z zakresu psychologii medycznej, psychoterapii oraz psychoanalizy .
dr n. hum. Joanna Przybek–Mita
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa wraz z uprawnieniami {{MORE}} pedagogicznymi. Ukończyła menedżerskie studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie systemem ochrony zdrowia”. W 2008 roku obroniła pracę doktorską uzyskując stopień dr nauk humanistycznych. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego. Absolwent Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku, pracując przez kilka lat na stanowisku pielęgniarki operacyjnej. Równocześnie, bo od 2002 roku była związana z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, gdzie przechodząc kolejne szczeble zawodowe, w 2010 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Dydaktyk w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, nauczyciel akademicki, autor i współautor wielu prac naukowych. Kierownik kilkunastu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współautor standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, opracowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.

lek. med. Sylwester Gerus
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Specjalista chirurgii dziecięcej, asystent w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego {{MORE}} im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych a także Chest Wall Internetional Group, European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons. Główne zainteresowania to chirurgia małoinwazyjna oraz torakochirurgia dziecięca.
mgr Joanna Lewoniewska
Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, Warszawa
mgr pedagogiki, edukator  zdrowia i profilaktyki uzależnień, licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka rodzinna. Pracuje w zawodzie ponad 30 lat. Pracowała w warszawskim Szpitalu {{MORE}} Chirurgii Urazowej w oddziale neurochirurgii, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Izbie Przyjęć, w Międzyzakładowej Przychodni Pracowniczej oraz obecnie pracuje w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście w Przychodni Lekarskiej POZ. Wykładowca w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych. Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, które powstało we wrześniu 2017 roku z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy, grupy idealistów z różnych stron Polski, aby budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo, promować zawód, podnosić jego prestiż, ale przede wszystkim konsolidować środowisko pielęgniarek i położnych. Jest także autorką publikacji na łamach Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz wielu artykułów publikowanych na stronie internetowej SPC.
prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1985). Zatrudniony w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej  w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus oraz w Zakładzie {{MORE}} Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM. Specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i zdrowia publicznego. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1992 r., habilitacja w 2000 r. (obie prace z zakresu transplantologii). Tytuł profesora uzyskał w 2010 r. Odbył staże zagraniczne w USA (University of Wisconsin Madison), w Wielkiej Brytanii (staż The Royal College of Surgeons of England), w Wiedniu (Akademischer Krankenhaus of Stadt Vien, stipendium ESOT). W latach 2002-2011 Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia. W latach 2011-2016 Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant. Główny obszar zainteresowań klinicznych i naukowych to chirurgia ogólna i transplantologia kliniczna. Autor i współautor ponad 50 oryginalnych publikacji naukowych w polskich i międzynarodowych czasopismach oraz ponad 75 doniesień zjazdowych.Członek redakcji Annals of Transplantation. Członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (Prezes PTT kadencji 2019-2021), Towarzystwa Chirurgów Polskich, Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Narządów (ESOT), Światowego Towarzystwa Transplantacyjnego (TTS), Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepiania Wątroby (ILTS), Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej (od 2014-nadal).


dr Anna Kostka
Oddział Chirurgii Naczyniowej UM we Wrocławiu
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.{{MORE}} W roku 2014 uzyskany tytuł magistra pielęgniarstwa, w 2020 uzyskany tytuł dr nauk o zdrowiu. Od 2013 roku pielęgniarka na Oddziale Chirurgii Naczyniowej, od 2016 roku do teraz pielęgniarka anestezjologiczna. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii.
Teresa Szerszeń
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarka koordynująca OAiIT {{MORE}} Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych. Członek Rady oraz Prezydium DORPiP we Wrocławiu. Praktyk w zawodzie od 34 lat, społecznie pracuję na rzecz środowiska pielęgniarskiego , dbając o wizerunek pielęgniarek.
dr Paweł Witt
Uniwersyteckie Cenrum Kliniczne WUM - Dziecięcy Szpital Kliniczny
Mgr pielęgniarstwa, doktorant WUM, psychoonkolog, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,{{MORE}} specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej, prezes PTPAiIO, pielęgniarz oddziałowy Oddziału Klinicznego Anestezjologii, Intensywnej terapii i Opieki Pooperacyjnej, pielęgniarz Ośrodka Hospicjum Domowego NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie, biegły sądowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, opieki paliatywnej i psychoonkologii.

Prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.{{MORE}} Staże odbył w Niemczech i Szwecji. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych: PTL, TChP, PTCHO, PTO, ESMO, ESSO. Od 1996 przewodniczący Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Inicjator i od 1998 kierownik merytoryczny programu profilaktyki nowotworów dziedzicznych, działajacego w ramach Programu Promocji Zdrowia UM we Wrocławiu. Szczególne zainteresowania zawodowe dotyczą leczenia raka gruczolu piersiowego i nowotworów jelita grubego.
mgr Aneta Kubisa
PTPAiIO Oddział Dolnośląski
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Od 2001 - 2019 pielęgniarka oddziałowa na{{MORE}} Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci WSS. im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Członek grupy Roboczej ds. Dobrej Praktyki PTPAiIO, członek Rady Naukowej kwartalnika 'Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece', wiceprzewodnicząca PTPAiIO Oddziału Dolnośląskiego, nauczyciel akademicki NWSM we Wrocławiu.
dr n. med. Maciej Zalewski
MSWiA Wrocław
Ordynator oddziału ginekologii szpitala MSWiA we Wrocławiu. Swoją pracę naukową i dydaktyczną realizuję na Wydziale Nauk o{{MORE}} Zdrowiu Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Pasjonat uroginekologii i leczenia operacyjnego chorób ginekologicznych.


dr n. med. Paweł Grzesiowski
Doktor nauk medycznych, pediatra, ekspert w dziedzinie zakażeń i antybiotykoterapii. Adiunkt w Zakładzie Organizacji Opieki Zdrowotnej i{{MORE}} Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji, dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Doświadczenie zawodowe zdobył jako asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie, jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub współautor 260 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody 'Wielkiego Edukatora' Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia. 
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Widenka
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
Specjalista kardiochirurgii, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Specjalista kardiochirurgii i  transplantologii klinicznej, kierownik Kliniki  Kardiochirurgii.


Dr hab. n. med. Cezary Piwkowski
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu
Specjalista torakochirurg, kierownik Oddziału Torakochirurgii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.
Lek. med. Weronika Rymer
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Starszy asystent w Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu.


Data końca rejestracji

31 lipca 2020 r.

Organizatorzy zstrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział we 'Wrocławskim Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: wspo@02.pl

Data Sympozjum

28-29 sierpnia 2020 r.

Ze względów epidemiologicznych Organizatorzy ograniczyli liczbę miejsc dla uczestników konferencji do 200 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.