Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych


Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!


Serdecznie zapraszam do udziału oraz wymiany poglądów i doświadczeń podczas I Wrocławskiego Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych
p.n. „Oblicza chirurgii małoinwazyjnej we współczesnym pielęgniarstwie operacyjnym”, która odbędzie się we Wrocławiu – Mieście Spotkań,
w sobotę, 21 kwietnia 2018 r.


Izabela Szwed
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


1
dni
14
wystąpień
20
mówców
150
miejsc


Prelegenci, Moderatorzy


prof. Wojciech Witkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu
Specjalista chirurg, angiochirurg, transplantolog, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, organizator i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii. Zorganizował nowocześnie wyposażony Szpital, który od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Szpital uzyskał status Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w 2006 roku, a status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w 2014 roku.
prof. Dariusz Patrzałek
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu
Posiada specjalizację I i II stopnia z chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej oraz chirurgii naczyniowej.
prof. Dariusz Patkowski
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Specjalista chirurgii i urologii dziecięcej. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Uznany autorytet w dziedzinie chirurgii endoskopowej dzieci, szczególnie u noworodków. Wielokrotnie zapraszany jako wykładowca kursów chirurgii endoskopowej oraz jako chirurg wykonujący szkoleniowe zabiegi w Kraju i za granicą. Jest jedynym polskim chirurgiem pośród wykładowców prestiżowego ośrodka szkoleniowego chirurgii endoskopowej w Strasburgu, Francja.
prof. Romuald Cichoń
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet
Prezes Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet, Kierownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kardiochirurgii i Katedry i Kliniki Kardiochirurgii, Specjalista kardiochirurgii i transplantologii. Członek organizacji: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu; Stowarzyszenie Transplantacji Serca; American Heart Association; European Society for Cardio-Thoracic Surgery; Deutche Gesellschaft für Herz- und Thoraxchirurgie, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
lek. med. Cyprian Augustyn
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet
Specjalista kardiochirurgii dorosłej i dziecięcej w dziedzinie endoskopii i kardiochirurgii małoinwazyjnejData końca rejestracji

8 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy zstrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział we 'Wrocławskim Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: wspo@02.pl

Data Sympozjum

21 kwiecień 2018 r.

Organizatorzy przygotowali 150 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.


Partnerzy