III Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek
Operacyjnych i Anestezjologicznych

„Razem dla bezpieczeństwa pacjenta”


Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!


Mam zaszczyt zaprosić na III Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych.
„Razem dla bezpieczeństwa pacjenta”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że tegoroczne Sympozjum będzie szczególne ze względu na szerszy zakres tematyki i obecność sesji dla pielęgniarek anestezjologicznych.

Tegoroczne Sympozjum poświęcone jest przedstawieniu najnowszych metod stosowanych w chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz ukazaniu współpracy zespołu chirurgicznego z zespołem anestezjologicznym w działaniu dla dobra pacjenta. Tematyka Sympozjum obejmować będzie zagadnienia z zakresu chirurgii minimalnie inwazyjnej, chirurgii ogólnej, onkologicznej, urologii, ginekologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii oraz kardiochirurgii.

Chciałabym, aby piękno miasta Wrocławia, szeroki zakres tematyczny konferencji oraz możliwość wymiany doświadczeń podczas spotkań towarzyskich pozwoliły Państwu zapamiętać III Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych jako niezwykle wartościowe naukowo ale także spędzone w miłym towarzystwie wydarzenie.

Serdecznie zapraszam i z radością oczekuje Państwa we 'Wrocławiu – Mieście Spotkań' w dniach 24-25.04.2020 r.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 

Izabela Szwed
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


2
dni
32
wystąpień
35
prelegentów i moderatorów
250
miejscPrelegenci, Moderatorzy


prof. Romuald Cichoń
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet we Wrocławiu
Prezes Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet, Kierownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kardiochirurgii i Katedry i Kliniki Kardiochirurgii, Specjalista kardiochirurgii i transplantologii. Członek organizacji: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu; Stowarzyszenie Transplantacji Serca; American Heart Association; European Society for Cardio-Thoracic Surgery; Deutche Gesellschaft für Herz- und Thoraxchirurgie, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
prof. Wojciech Witkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu
Specjalista chirurg, angiochirurg, transplantolog, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, organizator i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii. Zorganizował nowocześnie wyposażony Szpital, który od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Szpital uzyskał status Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w 2006 roku, a status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w 2014 roku.
prof. Waldemar Machała
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Absolwent Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Od 2003 r. kieruje Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii; na początku w USK im. WAM, a od 2014 r. w CSK UM w Łodzi. W latach 2012-2013 był lekarzem Szpitala Polowego, Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Zainteresowania zawodowe obejmują monitorowanie układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego nerwowego, techniki znieczulenia do operacji w obrębie klatki piersiowej, brzucha, narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto -  wpływ różnych technik i metod znieczulenia na parametry oddechowe i hemodynamiczne oraz wpływ urazu (także operacyjnego) na ustrój. Osobnym rejonem zainteresowań pozostaje intensywna terapia chorych po ciężkich urazach oraz znajdujących się w niewydolności wielonarządowej. Autor, współautor i redaktor naukowy książek z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.
dr n. med. Jarosław Pająk
Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej i Operacyjnej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. Specjalista ginekologii onkologicznej, wybitny specjalista w małoinwazyjnym leczeniu chorób nowotworowych w ginekologii
dr n. med. Paweł Kowal
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Kierownik oddziału Urologii Onkologicznej. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista urologii. Uznany autorytet w leczeniu endoskopowym chorób nowotworowych w urologii, leczenia kamicy nerkowej, guzów stercza i urologii rekonstrukcyjnej
dr n. med. Roman Czarnecki
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Specjalista I stopnia z chirurgii ogólnej oraz II stopnia z chirurgii onkologicznej. Starszy asystent w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu - Oddział Chirurgii Onkologicznej. Kierownik Poradni Chirurgii Onkologicznej oraz Lekarz Koordynujący Oddział Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor doniesień zjazdowych, publikacji w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym„Nowotwory skóry- klinika, patologia, leczenia”.


dr hab. n. med. Dawid Murawa
Uniwersytet Medyczny Zielona Góra
Profesor UZ, Profesor WSZUIE, Kierownik Katedry Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielona Góra, Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Przewodniczący sekcji węzła wartowniczego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Członek zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Członek ETC Committee (Educational and Training Committee) przy zarządzie głównym Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO - European Society of Surgical Oncology), Członek WEC Committee (Website and Editorial  Committee) przy zarządzie głównym Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO - European Society of Surgical Oncology)


dr n. med. Agata Giza-Zwierzchowska
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Psycholog i Psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy w obszarze medycyny,  zajmująca się pacjentami dorosłymi i dziećmi chorującymi somatycznie i cierpiącymi z powodu zaburzeń depresyjno -lękowych. Przewodnicząca szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka publikacji i projektów badawczych z zakresu psychologii medycznej, psychoterapii oraz psychoanalizy .


 
dr n. hum. Joanna Przybek–Mita
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa wraz z uprawnieniami pedagogicznymi. Ukończyła menedżerskie studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie systemem ochrony zdrowia”. W 2008 roku obroniła pracę doktorską uzyskując stopień dr nauk humanistycznych. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego. Absolwent Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku, pracując przez kilka lat na stanowisku pielęgniarki operacyjnej. Równocześnie, bo od 2002 roku była związana z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, gdzie przechodząc kolejne szczeble zawodowe, w 2010 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Dydaktyk w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, nauczyciel akademicki, autor i współautor wielu prac naukowych. Kierownik kilkunastu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współautor standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, opracowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.


lek. med. Sylwester Gerus
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Specjalista chirurgii dziecięcej, asystent w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych a także Chest Wall Internetional Group, European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons. Główne zainteresowania to chirurgia małoinwazyjna oraz torakochirurgia dziecięca.'Data końca rejestracji

12 kwietnia 2020 r.

Organizatorzy zstrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział we 'Wrocławskim Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: wspo@02.pl

Data Sympozjum

24-25 kwietnia 2020 r.

Organizatorzy przygotowali 150 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.Partner Główny
Partnerzy
Wystawcy